ตัดพื้นหลังออกจากรูป
ตัดพื้นหลังออกจากรูป

ตัดพื้นหลังขาวด้วย Magic Eraser tool คลิกเดียวพื้นหลังหายเสี้ยววินาที แล้วเซฟเป็น PNG

Magic Eraser tool คลิกเดียวพื้นหลังหายในเสี้ยววินาที Photoshop เตรียมเครื่องมือในการตัดพื้นหลังสีขาวหรือสีอื่น ๆ ออกอย่างง่าย

0 Comments